Výzkum a vývoj – plánovaný program Prostředí pro život

08.05.2019 - Dalším programem, který připravuje Technologická agentura České republiky je program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.Program se zaměří na problémy životního prostředí současné doby a ty, které se předpokládají pro nadcházející období s ohledem a na stav životního prostředí. Hlavními prioritami programu jsou: opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot; komplexní ochranu ovzduší z pohledu omezování a minimalizace emisí znečišťujících látek; minimalizace odpadů v rámci odpadového a oběhového hospodářství; Ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů apod. Celkovým cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která přispěje ke zdravému a kvalitnímu životnímu prostředí v ČR. Příjemci podpory mohou být podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Výše podpory je předpokládána na celý program 85 % z celkových způsobilých výdajů. Program je stanoven v letech 2020 – 2023 s tím, že první veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů bude vyhlášena již v tomto roce 2019.


« Aktuality

Výzkum a vývoj – plánovaný program Prostředí pro život

 

› | Výzkum a vývoj – plánovaný program Prostředí pro život

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz