Využití dešťové vody v obcích

30.05.2018 - O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat i obce, úřady, školy, neziskové organizace a další. V Operačním programu Životní prostředí je připraveno 1,8 miliardy korun. O dotaci je možné žádat do 7. ledna 2019 v rámci výzvy č. 113.V rámci výzvy mohou být předloženy například projekty zaměřené na akumulaci srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně a to z veřejné budovy (úřady, školy, nemocnice apod.) a veřejné zpevněné plochy. Výše dotace činí až 85 % způsobilých výdajů. Vodu lze využít i k jiným účelům, např. technologickým či ke splachování toalet.
O dotaci v rámci 113. výzvy je možné žádat také na výstavbu a opravu nádrží za účelem zachycení srážkové vody. I zde dotace činí až 85 % způsobilých výdajů. Nutnou podmínkou projektu je napájení nádrže srážkovou vodou z intravilánu obce, přičemž nádrž musí být osazena bezpečnostním přelivem a přitékající voda před vtokem do nádrže musí být předčištěna.
Dalším typem projektů může být například výměna nepropustných povrchů za povrchy propustné a to na veřejných plochách a prostranstvích. Dotace může činit až 50 % způsobilých výdajů. Podpora je  možná i v rámci projektů celkové úpravy řešeného prostranství.


« Aktuality

Využití dešťové vody v obcích

 

› | Využití dešťové vody v obcích

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz