Vyhlášení výzvy programu podpory SPOLUPRÁCE - Klastry

18.03.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 11. 3. 2016 II. výzvu programu podpory Spolupráce (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OP PIK).Příjem žádostí o podporu byl zahájen 11. března 2016 (13:00) a ukončen bude dne 30. dubna 2016 (23:59). 

V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet
. Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů.

Veškeré informace k této výzvě naleznou žadatelé n
a této internetové stránce MPO v příslušné části pro program podpory OP PIK "Spolupráce" a dále v monitorovacím systému MS2014+, do kterého musí být žádosti o podporu v uvedených termínech vloženy.

 

Zdroj: www.mpo.cz

 

 


« Aktuality

Vyhlášení výzvy programu podpory SPOLUPRÁCE - Klastry

 

› | Vyhlášení výzvy programu podpory SPOLUPRÁCE - Klastry

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz