Vyhlášení výzvy IV programu podpory ICT a sdílené služby

29.06.2018 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 25. června 2018 Výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby zaměřenou na aktivitu zřizování a provoz center sdílených služeb.V rámci této IV. Výzvy mohou malé, střední i velké podniky získat dotaci 3 – 100 mil. Kč na zřizování a provoz center sdílených služeb a to až do výše 45 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 28. 8. 2018 a potrvá maximálně do 28. 5. 2019. Celková alokace pro tuto výzvu je 500 mil. Kč.
Ve čtvrtek 28. června poté byla vyhlášena podpora aktivity Budování a modernizace datových center. V rámci této aktivity mohou malé, střední i velké podniky získat dotaci 1 – 150 mil. Kč na budování a modernizaci datových center ve výši až 45 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí o dotaci na budování a modernizaci datových center bude zahájen 31. 8. 2018 a potrvá maximálně do 31. 5. 2019. Celková alokace pro tuto výzvu je 1,5 mld. Kč.


« Aktuality

Vyhlášení výzvy IV programu podpory ICT a sdílené služby

 

› | Vyhlášení výzvy IV programu podpory ICT a sdílené služby

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz