Vyhlášení výzvy č. 5/2018 s názvem „Národní síť EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

20.08.2018 - Dne 24. 7. 2018 byla vyhlášena pátá výzva letošního roku Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí bude probíhat od 25. 7. 2018 do 1. 10. 2018.Celková alokace činí 15 mil. Kč. Předmětem podpory je zajištění realizace denních i pobytových ekologických výchovných programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.
Krátkodobé denní EVP probíhají především v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy či přímo ve školách. Tyto EVP trvají nejméně dvě vyučovací hodiny (resp. 2×45 minut) v případě základních a středních škol a nejméně 60 minut pro mateřské školy. Pobytové programy jsou minimálně třídenní EVP (minimálně dva noclehy), kde kromě vzdělávací lekce navíc probíhá intenzivní kontakt s přírodou. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 50 tisíc až 200 tisíc Kč, kdy výše dotace na jednu účastníkohodinu denních EVP činí 50 Kč a na jednu účastníkohodinu pobytových EVP činí 70 Kč.
Více informací na https://www.narodniprogramzp.cz/


« Aktuality

Vyhlášení výzvy č. 5/2018 s názvem „Národní síť EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

 

› | Vyhlášení výzvy č. 5/2018 s názvem „Národní síť EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz