VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU A PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST V HL. M. PRAHA

04.09.2017 - V pátek 1.9.2017 byly vyhlášeny nové výzvy 03_17_073 a 03_17_074 v Operačním programu Zaměstnanost. Příjem žádostí proběhne od 2.11.2017 do 1.2.2018.Výzvy podporují vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.

Projekty podpořené v rámci těchto výzev budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady.

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
- kraje, obce a jimi zřizované organizace (jen pro výzvu 03_17_073)
- dobrovolné svazky obcí (jen pro výzvu 03_17_073)
- poradenské a vzdělávací instituce
- veřejné výzkumné instituce
- nestátní neziskové organizace
- profesní a podnikatelská sdružení
- obchodní korporace
- OSVČ
- státní podniky
- právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
- školy a školská zařízení
- vysoké školy
- OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
- sociální partneři
 
Výzva je jednokolová, průběžná. Pro výzvu 03_17_073 je alokace stanovena ve výši 927 879 631,-- Kč, pro výzvu 03_17_074 pak ve výši 320 000 000,-- Kč. Míra podpory je stanovena dle typu žadatele.

Více informace naleznete zde: https://www.esfcr.cz/vyzva-073-opzhttps://www.esfcr.cz/vyzva-074-opz


« Aktuality

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU A PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST V HL. M. PRAHA

 

› | VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU A PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST V HL. M. PRAHA

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz