Vyhlášení IV. výzvy programu OP PIK Potenciál

17.07.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu v programu Potenciál.Příjem žádostí začíná dne 20. 7. a končí 30. 11. 2017.

Na jeden dotační projekt je možné získat až 50 milionů korun, přičemž celková alokace výzvy činí 1,5 mld. Kč.

Výzva je určena pouze pro malé a střední podniky.

Program je zaměřen na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.


Více informací na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/potencial---iv--vyzva--230415/


« Aktuality

Vyhlášení IV. výzvy programu OP PIK Potenciál

 

› | Vyhlášení IV. výzvy programu OP PIK Potenciál

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz