VYHLÁŠENÍ IV. VÝZVY PROGRAMU OP PIK INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

20.07.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 30. 6. 2017 vyhlásilo v pořadí již IV. výzvu programu OP PIK - Inovace - Inovační projekt.V rámci toho dotačního programu je možné získat dotaci ve výši až 50 mil. Kč na pořízení technologií, software a dat, práv k užívání duševního vlastnictví, projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, na stavby, certifikace produktů a marketingovou inovaci.
 
Podporovány jsou projekty zaměřené na:

Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace),

Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace),

Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace),

Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).  

Příjem žádostí byl zahájen dne 12. 7. 2017 a bude ukončen 12. 11. 2017.
Alokace výzvy je 3 mld. Kč, z toho 300 mil. Kč pro velké podniky.

Více informací naleznete na webové adrese (zdroj informací): https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-iv-inovacni-projekt/


« Aktuality

VYHLÁŠENÍ IV. VÝZVY PROGRAMU OP PIK INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

 

› | VYHLÁŠENÍ IV. VÝZVY PROGRAMU OP PIK INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz