Vyhlášení III. výzvy programu OPPIK Úspory energie

03.11.2017 - Dne 1. 11. 2017 byla vyhlášena III. výzva programu OPPIK Úspory energie, v rámci níž můžou žadatelé žádat o dotaci na realizaci opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelských subjektů.Mohou žádat například na zateplení objektu, výměnu otvorových výplní, rekonstrukci rozvodů elektřiny a plynu, modernizaci soustav osvětlení, modernizaci stávajících zařízení na výrobu energie, instalaci kogenerační jednotky nebo instalaci OZE pro vlastní potřebu.

Alokace pro tuto výzvu je 6 mld. Kč a žadatelé mohou získat až 400 mil. Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018.

Více naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie---iii--vyzva--232978/


« Aktuality

Vyhlášení III. výzvy programu OPPIK Úspory energie

 

› | Vyhlášení III. výzvy programu OPPIK Úspory energie

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz