Vyhlášení II. výzvy programu OPPIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

10.01.2018 - V minulých dnech byla Vyhlášena Výzva II programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.V rámci této výzvy můžou žadatelé žádat o dotaci na realizaci opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelských subjektů, především pak na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku.

Alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč a žadatelé mohou získat až 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 100 mil. Kč.

Příjem žádostí probíhá od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018.


« Aktuality

Vyhlášení II. výzvy programu OPPIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

 

› | Vyhlášení II. výzvy programu OPPIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz