Vyhlášena výzva zaměřená na inkluzivní vzdělávání v rámci OP VVV

31.08.2015 - Cílem této výzvy je Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Výzva je zaměřena na dvě hlavní oblasti: " Předškolní vzdělávání" a " Prevence školního neúspěchu".Výzva byla vyhlášena 24.8.2015. Žádosti o dotaci je možné podávat od 5.10.2015 do 30.11.2015. Minimální výše způsobilých výdajů je 5 mil.Kč a maximální výše způsobilých výdajů 80 mil.Kč.
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
Téma I Předškolní vzdělávání

  1. Podpora neinstitucionální formy předškolního vzdělávání
  2. Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání
  3. Podpora adaptace dítěte v MŠ (spolupráce MŠ s dalšímu subjekty předškol. vzděl., podpora pozice asistent pedagoga)
 
Téma II Prevence školního neúspěchu
  1. Aktivity k usnadnění přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělávání (doučování, volnočas, průvodce žáka „starší kamarád“, kluby a kroužky na školách)
  2. Podpora školních poradenských pracovišť (školní psycholog, speciální a sociální pedagog, pilotní ověření pozice „koordinátor inkluze“)
  3. Podpora prostřednictvím asistenta pedagoga
  4. Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, soc. a zdrav. služeb a rodiny ve vzdělávání (workshopy pro rodiče, spolupráce s rodiči, osvětová činnost pro rodiče a širokou veřejnost, podpora rodičů při jednání s ped. pracovníky a soc. službami.
Bližší informace o dané výzvě nalezente zde.


« Aktuality

Vyhlášena výzva zaměřená na inkluzivní vzdělávání v rámci OP VVV

 

› | Vyhlášena výzva zaměřená na inkluzivní vzdělávání v rámci OP VVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz