Vyhlášená výzva na Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

10.10.2018 - Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace mohou do 29. 11. 2018 žádat o podporu na rozvoj sociálních služeb z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“ v rámci výzev č. 81 Rozvoj sociálních služeb II. a č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.
Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení
a automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo zdravotně postižených.
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Stav alokace výzvy č. 81 k 13. 8. 2018: Zbývající alokace výzvy (pouze alokace EU) činí 20 848 455, předložené žádosti o podporu (vč. vyřazených) představují 86 % celkové alokace EU. K uvedenému datu bylo předloženo pouze 6 žádostí o podporu, které se v současné době nachází v procesu hodnocení.
Stav alokace výzvy č. 82 k 13. 8. 2018: Finanční objem žádosti o podporu v procesu hodnocení (pouze příspěvek EU) činí 660 515 072,-Kč, což představuje 189 % celkové alokace EU. K tomuto datu bylo předloženo celkem 28 žádostí o podporu, z nichž všechny jsou v procesu hodnocení.
Odkaz na výzvy:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-81-Rozvoj-socialnich-sluzeb-II
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-82-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL-II
 


« Aktuality

Vyhlášená výzva na Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

 

› | Vyhlášená výzva na Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz