Vyhlášená výzva do Programu Potenciál

08.10.2019 - V září byla vyhlášena nová výzva do Programu Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.Dále prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Finanční prostředky je možné čerpat na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Žádat mohou malé, střední a velké podniky. Míra podpory je ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Příjem žádostí byl zahájen 1. 10. 2019 a ukončení příjmu žádostí je stanoveno na
16. 12. 2019.


« Aktuality

Vyhlášená výzva do Programu Potenciál

 

› | Vyhlášená výzva do Programu Potenciál

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz