VE VÝZVĚ Č. 72 INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JSOU ZPŘÍSTUPNĚNÉ ŽÁDOSTI O PODPORU

21.04.2017 - Ode dne 18. 4. 2017 je možné vyplnit žádost o podporu v aplikaci MS2014+ do výzvy č. 72 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na adrese https://mseu.mssf.cz. Příjem žádostí pak bude probíhat od 24.4.2017 do 7.9.2017.Výzva se orientuje na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Podporovány budou následující aktivity:

  •        Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  •        Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami Strana 4 z 5
  •        Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • Žádat mohou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  • Maximální míra podpory je 85 %.  Míra spolufinancování je určena žadatelem:
  •  
  •        kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí – 5 %
  •        organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti – 0 %
Zbývající procenta budou financována ze státního rozpočtu.

Alokace na výzvu je ve výši 250 mil. Kč z EFRR a 15 mil. Kč ze státního rozpočtu.

Více informací naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II


« Aktuality

VE VÝZVĚ Č. 72 INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JSOU ZPŘÍSTUPNĚNÉ ŽÁDOSTI O PODPORU

 

› | VE VÝZVĚ Č. 72 INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JSOU ZPŘÍSTUPNĚNÉ ŽÁDOSTI O PODPORU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz