V průběhu června proběhnou ve velkých městech semináře na téma „Boj se suchem a povodněmi“

24.05.2017 - Na seminářích budou odborníci ze Státního fondu životního prostředí, z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a zástupce Koalice pro řeky.Experti ze Státního fondu životního prostředí ČR doporučí, kde a jak budovat domovní čistírny odpadních vod, jak zajistit dostatečné zdroje pitné vody i jak správně hospodařit se srážkovou vodou, a zamezit tak vzniku ničivých povodní. Nachystány mají i praktické informace pro obce, které se na svém území potýkají s nelegálními sklady odpadů.

Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR poradí o možnostech získání dotací na zadržování vody v krajině a zástupce Koalice pro řeky bude prezentovat konkrétní vzorové projekty, které se v těchto oblastech podařilo v minulých letech již realizovat.

Prostor bude i pro konzultace ke konkrétním projektům s žadateli o dotace.

Semináře jsou určené zejména pro starosty, zástupce městských či krajských úřadů a zpracovatele projektů a projektových žádostí. Vstup na seminář je pro registrované zdarma.

Termíny a místa konání seminářů, podrobnosti k registraci a další podrobnosti najdete na http://www.unni-konference.cz/.


« Aktuality

V průběhu června proběhnou ve velkých městech semináře na téma „Boj se suchem a povodněmi“

 

› | V průběhu června proběhnou ve velkých městech semináře na téma „Boj se suchem a povodněmi“

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz