TA ČR pomůže s restartem ekonomiky tří krajů

28.03.2018 - Až 300 milionů z TA ČR za šest let na problémy a rozvoj tří regionůAktivity Technologické agentury ČR (TA ČR) jsou součástí vládního programu s názvem Re: START. Jedenáct miliard korun, které stát vyčlenil, mají pomoci oživit ekonomiky Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a obsahují mnoho opatření v oblasti investic, podpor podnikání i podpory inovací. TA ČR zohlednila cíle Re:STARTu v aktuálně vyhlášené 4. veřejné soutěži vlastního programu EPSILON. Projektům, kde hlavním uchazečem bude výzkumná organizace nebo podnik se sídlem v jednom z těchto tří krajů, rozdělí 70 milionů korun pro první dva roky řešení, tj. konec roku 2018 a rok 2019, a celkem až 300 milionů korun do roku 2023.

„Tato vládní iniciativa se zaměřuje na zlepšení životních podmínek obyvatel ve zmíněných regionech. V souladu s tímto vládním programem bude TA ČR podporovat nejen v programu EPSILON, počítáme ale i se zapojením například v rámci programu ÉTA, který je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti společenských a humanitních věd“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko. 

Zaměřeno na praxi a konkurenceschopnost
V programu EPSILON budou podpořeny především společné projekty výzkumných organizací a firem, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, tedy v praxi. „To pomůže Ústecku, Karlovarsku a Moravskoslezsku udržet si konkurenceschopnost a rozvíjet se v rámci nových technologií, o něž se opírají mnohá odvětví,“ vysvětluje Petr Očko.
Výzkumné týmy z těchto regionů budou moci pracovat na tématech, která jsou pro ně specifická, například problémy spojené s těžbou uhlí, tedy třeba snižování dopadů těžby uhlí na životní prostředí, dále se zahlazováním následků těžby, využitím nerostného bohatství ČR, ekologickou energetiku, moderním strojírenstvím, výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, hutnictvím, sklářským průmyslem, balneologii atd.  „Nové výzvy přinášejí zároveň regionům příležitosti k výzkumu v oblastech, které nejsou pro ně tradiční, například spojených s automobilovým průmyslem, IT sektorem, Průmyslem 4.0 a dalšími,“ dodal předseda TA ČR.

Místo vybydlených objektů zeleň i příležitost pro akademiky
TA ČR se do vládního plánu zapojuje v pilíři Výzkum a vývoj. Čtvrtou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON vyhlásila TA ČR 28. února 2018, a to v podprogramech Znalostní ekonomika, Energetika a materiály a Životní prostředí. Agentura postupně zavádí ve veřejných soutěžích roli takzvaného aplikačního garanta. Jeho hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně skutečně uplatněný v praxi. Pro 4. veřejnou soutěž programu EPSILON je stanovena maximální míra podpory na projekt 60 procent celkových uznaných nákladů.


« Aktuality

TA ČR pomůže s restartem ekonomiky tří krajů

 

› | TA ČR pomůže s restartem ekonomiky tří krajů

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz