STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR POSKYTUJE ZVÝHODNĚNÉ PŮJČKY KE KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPŽP

22.11.2017 - O půjčku může žádat subjekt, který současně žádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Poskytnutí dotace z OPŽP a prokázání úvěrové způsobilosti žadatele jsou základními podmínkami pro poskytnutí půjčky.Požádat o půjčku můžete v rámci vyhlášené výzvy k podávání žádostí o půjčku, a to elektronicky v IS IFN BENE-FILL a zároveň písemně. Výzva k podání žádostí o půjčku určuje konkrétní podmínky poskytnutí půjčky (na jaké projekty je možné získat půjčku, výše půjčky, výše úroku, doba splácení atd.).
 
Výše půjčky může dosáhnout rozdílu mezi uznatelnými výdaji projektu a výší dotace při dodržení podmínek veřejné podpory. Fixní úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN), po dobu realizace projektu není půjčka úročena.

Nejsou zde žádné poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek. Splatnost půjčky si může žadatel zvolit sám, maximum je 10 let.

Půjčky mohou být zajištěny zástavou nemovitostí, ručením třetích osob, popřípadě v kombinaci s dohodou o vkladu zástavního práva po dokončení realizace projektu.

Více informací lze získat zde https://www.sfzp.cz/sekce/856/3-vyzva/


« Aktuality

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR POSKYTUJE ZVÝHODNĚNÉ PŮJČKY KE KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPŽP

 

› | STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR POSKYTUJE ZVÝHODNĚNÉ PŮJČKY KE KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz