Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje obsahuje konkrétní návrhy podpůrných programů pro podnikatele

13.06.2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, předložilo Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.Níže uvádíme vybrané návrhy podpůrných programů pro podnikatele: 

 • Technologie – program na podporu modernizace technologií firem, jehož hlavním cílem je:
  • pomoci růstu stávajících firem a pomocí nových technologií jim usnadnit vstup na nové trhy
  • usnadnit firmám přechod k digitalizaci/automatizaci výroby
  • pomoci firmám zapojit se do globálních produkčních sítí  
 
 • Podnikavý region PODREG - podpora začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů. ​
 
 • TREND – podpora vyšší inovační výkonnosti ekonomiky a většího množství inovativních firem s cílem:
  • pomoci růstu stávajících firem tím, že budou vyvíjet nové produkty či technologie
  • usnadnit firmám spolupráci s výzkumnými organizacemi a podnítit tuto spolupráci formou kolaborativního výzkumu
  • podnítit poptávku firem po výsledcích výzkumu od výzkumných organizací a podnítit tím výzkumné organizace, aby zaměřily výzkum více podle potřeb firem a trhu 
 
 • Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, jehož cílem je nabídka dostupných průmyslových / podnikatelských  nemovitostí. 
 
 • DELTA - podpora společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TAČR se zahraničními organizacemi podporovanými v příslušných zemích technologickými či inovačními agenturami. 
 
 • GAMA - Technologický transfer - propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi. 
 
 • EPSILON - podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. 
 
 • Nové Investiční pobídky - rozšíření okruhu regionů, do nichž lze poskytnout hmotnou podporu na vytvoření pracovních míst nebo rekvalifikaci zaměstnanců o všechny okresy (regiony) strukturálně postižených krajů a to při poskytnutí hmotné podpory ve výši 200 000 Kč / pracovní místo.
 


« Aktuality

Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje obsahuje konkrétní návrhy podpůrných programů pro podnikatele

 

› | Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje obsahuje konkrétní návrhy podpůrných programů pro podnikatele

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz