SFDI vyhlašuje výzvy „Bezpečnost“ a „Cyklostezky“

20.08.2018 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 („Bezpečnost“) bylo vyhlášeno v novém termínu, již v červenci 2018 s příjmem žádostí do 15. lisPříspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin. Jedná se o

  • výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků,
  • výstavbu, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;
  • výstavbu, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.
  • výstavbu nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • výstavbu nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • nasvětlení přechodů pro chodce
  • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce
Finanční prostředky lze poskytnout na další akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. Třídy.
Poskytnutý příspěvek může činit až 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
 
Příspěvek na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019 („Cyklostezky“) bylo oproti předchozím letům vyhlášeno v letním termínu s příjmem žádostí do 20. listopadu 2018. Příspěvek lze poskytnout výhradně na:
  • výstavbu cyklistické stezky;
  • opravu cyklistické stezky;
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.
Výše příspěvku pro rok 2019 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, a v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.
 
Více informací na https://www.sfdi.cz/
 


« Aktuality

SFDI vyhlašuje výzvy „Bezpečnost“ a „Cyklostezky“

 

› | SFDI vyhlašuje výzvy „Bezpečnost“ a „Cyklostezky“

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz