Schválení operačního programu na rozvoj dopravy

14.05.2015 - Evropská komise schválila Operační program Doprava, který je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice.Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
„Oblast dopravy bude tvořit největší část investic z fondů EU v České republice. Je nezbytné nadále zlepšovat stávající stav českých silnic a železnic. Sektor dopravy je jednou z podstatných částí hospodářství a má vliv na všechny oblasti života. Díky spolupráci Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo vyjednat možnost podpory i pro vybrané regionální silnice,“ uvedla ke schválení programu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Operační program Doprava se zaměřuje na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Především jde o klíčové části dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti.
 
Česká republika může v letech 2014 – 2020 vyčerpat téměř 24 miliard EUR. Operační program Doprava z této částky rozdělí největší část, a to přibližně 4,7 mld. EUR.
 
Zdroj
 


« Aktuality

Schválení operačního programu na rozvoj dopravy

 

› | Schválení operačního programu na rozvoj dopravy

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz