Schválení OP Praha – pól růstu

17.06.2015 - Minulý týden byl Evropskou komisí schválen operační program Praha – pól růstu s celkovou alokací 403 mil. EUR (přes 11 mld. Kč).Cílem programu je zajistit efektivní realizaci investic v Praze vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města a zajištění kvalitního života obyvatel. Program je konkrétně zaměřen na výzkum, vývoj a inovace, energetické úspory, městskou veřejnou dopravu, podporu sociálního začleňování, vznik a rozvoj sociálních podniků, zkvalitnění vzdělání a rozšíření kapacit ve vzdělávacích zařízeních.
Oprávněnými žadateli jsou kromě Hl. města Prahy, jejich městských částí a organizací, které byly jimi zřízené/založené, taktéž podnikatelské subjekty, NNO či vzdělávací instituce.
Vyhlášení prvních výzev se očekává v září 2015.

Zdroj


« Aktuality

Schválení OP Praha – pól růstu

 

› | Schválení OP Praha – pól růstu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz