Šablony pro MŠ a ZŠ I - výzva OP VVV

29.06.2016 - Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.Výzva je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů a společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílenío školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.

Šablony pro MŠ a ZŠ I jsou rozděleny na dvě samostatné výzvy pro území ČR vyjma hl. m. Prahy a samostatná výzva pro území hl. m. Prahy)


Na co lze dotaci žádat
 
Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti

 • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podporovat společné vzdělávání:
  • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol.

Podporované aktivity
 • Šablony na personální podporu:
  • školní asistenti
  • psychologové
  • speciální pedagogové
  • sociální pedagogové
  • chůvy pro MŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ
 • Spolupráce s rodiči dětí a žáků

Výše a forma dotace
Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč
 • Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
 • Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet dětí / žáků školy x 2 200 Kč)
  • zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
 • Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %
 
 
Vhodný žadatel
 
 • Mateřské a základní školy na celém území České republiky – včetně hl. města Prahy
  • Včetně soukromých škol (tj. subjekty zapsané ve školském rejstříku)
  • Speciální mateřské a základní školy mohou vybírat z omezeného seznamu šablon

Územní zaměření
Celá ČR včetně hl. m. Prahy

Termín vyhlášení
Výzva je vyhlášena od 23. 6. 2016
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci 23. 6. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději 30. 6. 2017.


« Aktuality

Šablony pro MŠ a ZŠ I - výzva OP VVV

 

› | Šablony pro MŠ a ZŠ I - výzva OP VVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz