Rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích

05.06.2015 - MPO ČR vyhlásilo I. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Marketing, který je zaměřený na rozvoj aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.V rámci tohoto programu je možné získat dotaci na pronájem, zřízení a provoz stánku na zahraniční výstavě či veletrhu, dále na dopravu exponátů a tvorbu marketingových propagačních materiálů pro účely výstavy či veletrhu.
Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů, přičemž min. dotace je 200 tis. Kč. Maximálně lze získat 5 mil. Kč.
Žádosti o podporu je možné předkládat v období od 2. 6. do 30. 11. 2015 (12:00). Alokace na I. výzvu je 0,3 mld. Kč.
 


« Aktuality

Rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích

 

› | Rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz