Řídící orgán OP PIK (MPO)

02.12.2015 - Dne 11. listopadu proběhlo již 3. jednání Monitorovacího výboru OP PIK (MPO), na kterém nechyběli zástupci Hospodářské komory, aby hájili zájmy podnikatelské veřejnosti.Řídící orgán vnímá argumenty v této otázce, nicméně případné úpravy či změny je ochoten připustit až po vyhodnocení dopadů těchto procesů na hodnocení projektů. Dále monitorovací výbor otevřel otázku možnosti financování projektů i velkých podniků, zvláště pak v oblasti ICT a energetiky. Přestože malé a střední podniky jsou klíčovými příjemci OP PIK, ukazuje se jako nezbytné otevřít otázku financování i velkých podniků, které např. v oblasti energetiky jsou jako jediné schopné účelově a efektivně provádět dlouhodobé a nákladné investice a k tomu mohou OP PIK využít. 


« Aktuality

Řídící orgán OP PIK (MPO)

 

› | Řídící orgán OP PIK (MPO)

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz