Revize výzvy č. 16 Energetické úspory v bytových domech - IROP

03.03.2016 - Řídicí orgán IROP vydává revizi textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“.Cílem revize je upřesnění některých požadavků (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky) a také zjednodušení některých postupů pro podání žádosti.
 
Mezi nejvýznamnější změny patří:

  • změna povinnosti zpracovat v rámci CBA finanční analýzu – nově se tato povinnost týká pouze projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou větší než 5 mil. Kč
  • rozšíření možnosti podpory pořízení jednoho hlavního zdroje v bytových domech, ve kterých byly jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
  • doplnění způsobilých výdajů na hlavní i vedlejší podporované aktivity
  • upřesnění povinnosti provést vyregulování otopné soustavy
  • doplnění povinnosti provést průzkum trhu pro určení ceny položek, které nejsou uvedeny v jednotné cenové soustavě
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 16


« Aktuality

Revize výzvy č. 16 Energetické úspory v bytových domech - IROP

 

› | Revize výzvy č. 16 Energetické úspory v bytových domech - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz