Půjčky na spolufinancování projektů energetických úspor a nakládání s odpady

20.08.2018 - Státní fond životního prostředí (SFŽP) rozšiřuje nabídku půjček určených na spolufinancování projektů zaměřených na energetické úspory.Půjčku je možné čerpat spolu s dotací OPŽP na energeticky úsporné renovace veřejných budov (výzva č. 3/2016 PU). Zcela nově se ale půjčka vztahuje i na projekty využívající metodu energy performance contracting (EPC). Půjčku je možné nově poskytnout i na takzvané věcně způsobilé nadlimitní výdaje projektu, a to do výše rozdílu věcně způsobilých výdajů a limitů pro stanovení dotace, popřípadě i k pokrytí navýšených věcně způsobilých výdajů projektu po výběrovém řízení na dodavatele
Půjčku SFŽP lze čerpat také na výstavbu a modernizaci zařízení na sběr, třídění úpravu odpadů a zařízení na materiálové využití odpadů. Výzva č. 1/2016 PU je otevřena také pro soukromé žadatele, a to do konce roku 2018 nebo do vyčerpání alokace.
Půjčku SFŽP si už naopak není možné brát na vodohospodářské projekty typu výstaveb vodovodů, úpraven vod, kanalizací, čistíren odpadních vod ad. (výzva č. 2/2016 PU). Z důvodu vyčerpání alokace byl příjem žádostí o půjčku ukončen.
Více informací na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/pujcky-od-sfzp-cr/


« Aktuality

Půjčky na spolufinancování projektů energetických úspor a nakládání s odpady

 

› | Půjčky na spolufinancování projektů energetických úspor a nakládání s odpady

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz