Proces schvalování žádostí o dotace v rámci OP PIK se výrazně zrychlil

13.06.2017 - První výsledky hodnocení žádostí o finanční podporu ukazují pozitivní trend v podobě výrazného zkrácení doby jejich schvalování.Tyto žádosti o finanční podporu podali žadatelé ve výzvách vyhlašovaných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) na konci roku 2016 a v letošním roce.

Oproti prvním výzvám, kdy doba od předložení žádosti do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace přesahovala v některých dotačních programech často i období jednoho roku, tak v současné době dostávají žadatelé vyrozumění o výsledcích hodnocení již po několika málo měsících.

Tato skutečnost je jistě velice dobrou zprávou pro všechny potenciální i současné žadatele, protože právě neúměrně dlouhá doba procesu schvalování žádostí je již předem odrazovala od záměru žádosti o dotace podávat nebo jim mnohdy způsobovala nemalé provozní komplikace, které v některých případech vedly až k odmítnutí přidělené dotace.

Zrychlením procesu hodnocení se tak OP PIK začíná více přibližovat skutečným provozním potřebám podnikatelských subjektů, kteří v tomto programu tvoří většinu oprávněných žadatelů. Protože pokud mají být podnikatelé konkurenceschopní a úspěšní, musí bezpodmínečně rychle a efektivně reagovat na dynamicky se měnící podmínky na trhu, s čímž pochopitelně úzce souvisí také včasné a odpovídající zajištění zdrojů financování jejich rozvojových záměrů.


« Aktuality

Proces schvalování žádostí o dotace v rámci OP PIK se výrazně zrychlil

 

› | Proces schvalování žádostí o dotace v rámci OP PIK se výrazně zrychlil

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz