Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019

19.09.2019 - Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti/energetického posouzení,přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.  Vhodnými žadateli jsou vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů.  Maximální výše podpory je 70%.  Žádosti se podávají elektronicky do 18. 10. 2019.

Bližší informace naleznete: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/102204


« Aktuality

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019

 

› | Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz