Překročení alokace výzvy č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

10.02.2017 - Upozorňujeme žadatele, že ve výzvě č. 132 OPZ zaměřené na vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu již došlo k překročení alokace.K 1. 2. 2017 14:00 byly zaregistrovány žádosti v souhrnné hodnotě překračující 0,65 miliardy Kč.
 
Žadatelům, jejichž projekty uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a kteří poskytnou potřebnou součinnost k vydání právního aktu o poskytnutí podpory, bude poskytována podpora z OPZ až do přidělení celé alokace výzvy (350 mil. Kč), a to podle pořadí, v jakém byly žádosti o podporu předloženy v MS2014+.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 132


« Aktuality

Překročení alokace výzvy č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

 

› | Překročení alokace výzvy č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz