Překročení alokace ve výzvách na podporu Sociální podnikání II- IROP

10.02.2017 - Ve výzvě č. 43 „Sociální podnikání II.“ bylo předloženo 52 projektů ve finančním objemu téměř 185 mil. Kč.Objem předložených žádostí, které začneme hodnotit, přesáhl alokaci výzvy o 133 mil. Kč, jedná se tedy o více než tři a půl násobný převis alokace výzvy. Ve výzvě č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ bylo předloženo 214 projektů ve finančním objemu téměř 742 mil. Kč, jedná se tedy o více než čtyř násobný převis alokace výzvy. Objem žádostí tak přesáhl alokaci výzvy o 562 mil. Kč. Vzhledem k velkému množství projektů je očekáván o něco delší proces hodnocení, než jak je tomu u výzev se standardním zájmem o podporu.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 43
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 44


« Aktuality

Překročení alokace ve výzvách na podporu Sociální podnikání II- IROP

 

› | Překročení alokace ve výzvách na podporu Sociální podnikání II- IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz