Předseda AC F. Jochman se zúčastnil přípravy výzev z OPVVV

09.09.2015 - Předseda představenstva společnosti Asistenční centrum, a.s. a odborný expert Hospodářské komory ČR Ing. František Jochman se na MŠMT účastnil jednání Plánovací komise programu OPVVV, kde se připravovaly návrhy výzev do prioritních os 1 a 2.Z výzev budou moci vysoké školy a výzkumné instituce čerpat finanční prostředky na vědecké přístroje a jejich upgrade, vybudování výzkumných týmů, budování externích kapacit – transfer technologií, ale také na vzdělávání budoucích pedagogů, na podporu zahraničních stáží akademických i budoucích pracovníků, spolupráci s firmami apod. Předpokládaný datum vyhlášení výzev je stanoven na listopad 2015.


« Aktuality

Předseda AC F. Jochman se zúčastnil přípravy výzev z OPVVV

 

› | Předseda AC F. Jochman se zúčastnil přípravy výzev z OPVVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz