POZITIVNÍ POSUN V ČERPÁNÍ DOTACÍ

28.08.2015 - V srpnu na jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nové pokroky ve stavu čerpání za první pololetí v roce 2015. Pesimistickou variantu odhadu se oproti začátku roku podařilo snížit na rozmezí 36 až 50 miliard korun.Na účty příjemců bylo od začátku roku proplaceno 44,7 mld. Kč, což představuje nárůst o 9 %. Maximální výše nedočerpání by se tedy měla pohybovat kolem 50 mld. Kč, ale pouze v případě, že budou schváleny velké dopravní projekty dotčené přezkumem vlivu na životní prostředí. Na výslednou výši nedočerpání bude mít vliv i efekt přijatých opatření, mezi které řadíme např. nově vyhlášené výzvy. Důležité bude udržet tempo a intenzivně pracovat na navržených krizových opatřeních jako je fázování velkých projektů, navýšení podpory u finančních nástrojů a především eliminovat riziko související s vysokým objemem prostředků, které je třeba do konce roku zúřadovat.

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
 


« Aktuality

POZITIVNÍ POSUN V ČERPÁNÍ DOTACÍ

 

› | POZITIVNÍ POSUN V ČERPÁNÍ DOTACÍ

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz