POVEZ II – III. Výzva

16.11.2017 - 1. listopadu 2017 byla spuštěna III. Výzva programu POVEZ II a zároveň byl zahájen příjem žádostí.V rámci tohoto programu je možné získat finanční podporu na odborný rozvoj zaměstnanců.
Způsobilými výdaji jsou v tomto programu:
- kurzovné, pokud je vzdělávání zajištěno externím vzdělávacím zařízením,
- mzdové náklady lektora, pokud je vzdělávání zajištěno interním lektorem,
- mzdové náklady na zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Celková alokace III. Výzvy: 1,5 ml. Kč
Nově mohou jednotliví žadatelé podat max. 5 žádostí.
 


« Aktuality

POVEZ II – III. Výzva

 

› | POVEZ II – III. Výzva

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz