Posun příjmu plných žádostí v OPPIK

09.09.2015 - Vzhledem k enormnímu zájmu podnikatelů v posledních dnech a provozně technickým důvodům upravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu termín pro příjem plných žádostí o podporu u následujících prvních výzev pro programy podpory OP PIK– Inovace,Potenciál, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu, a to na 1. 10. 2015. U těchto uvedených výzev dojde rovněž k prodloužení příjmu plných žádostí o 1 měsíc, aby byla zachována předem deklarovaná lhůta přijmu plných žádostí. Termíny pro ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu se nemění. 

V současné době je stále aktivní příjem předběžných žádostí do programů Inovace a Aplikace, kdy termín ukončení příjmu těchto žádostí je stanoven na 30. 9. 2015.


« Aktuality

Posun příjmu plných žádostí v OPPIK

 

› | Posun příjmu plných žádostí v OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz