Podpora realizace inovačních projektů v rámci prvních červnových výzev OP PIK

07.05.2015 - 30. dubna zveřejnilo MPO předběžnou informaci pro žadatele o parametrech prvních výzev OP PIK.Smyslem předběžné informace je seznámit potenciální žadatele s návrhem plánované výzvy, způsobilými výdaji či postupem pro hodnocení a výběru projektových žádostí ještě před oficiálním vyhlášením výzvy. Výzva bude vyhlášena oficiálně (po schválení příslušných dokumentů monitorovacím výborem) přes informační systém MS2014+ tak, aby co nejdříve po jejím vyhlášení bylo možno začít s příjmem předběžných žádostí.
Jedním ze stěžejních programů v rámci OP PIK, jehož vyhlášení plánuje MPO v červnu, je program INOVACE. Program rozdělí do roku 2020 téměř 11 mld. Kč mezi podnikatele zavádějící do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované produkty, procesy a služby.  Na první výzvu jsou alokovány 4 mld. Kč.
O dotaci budou moci žádat podnikatelské subjekty všech velikostí zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu. Program podpoří produktové a procesní inovace, inovace marketingové a organizační či projekty na zajištění ochrany duševního vlastnictví. Cílem je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými subjekty.
Dotace je stanovena ve výši 1 – 200 mil. Kč, pořídit bude možné zejména výrobní technologie, ale také např. zrekonstruovat nemovitost, nakoupit HW, SW, patenty, licence či zafinancovat vybrané provozní náklady.
Předběžné žádosti do tohoto dotačního programu budou přijímány od června do listopadu 2015, plné žádosti pak od září 2015 do ledna 2016.
 


« Aktuality

Podpora realizace inovačních projektů v rámci prvních červnových výzev OP PIK

 

› | Podpora realizace inovačních projektů v rámci prvních červnových výzev OP PIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz