Podpora budování vlastních výzkumných a vývojových kapacit

29.05.2015 - Jedním z programů, jehož vyhlášení se očekává již v červnu, je program POTENCIÁL. MPO plánuje rozdělit podnikatelům v rámci první výzvy tohoto programu 1,5 mld. Kč.Podpora určena na: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Kdo může žádat: podnikatelské subjekty všech velikostí zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu.
 
Dotace je stanovena ve výši 1 – 150 mil. Kč (až 50% ze způsobilých výdajů), pořídit bude možné zejména pozemky, budovy, stroje a jiné zařízení nezbytné pro vybavení centra pro VaV, dále nakoupit patenty, licence, či v případě MSP zafinancovat vybrané provozní náklady.
 
Předběžné žádosti do tohoto dotačního programu budou přijímány od června do srpna 2015, plné žádosti pak od září do listopadu 2015.
 


« Aktuality

Podpora budování vlastních výzkumných a vývojových kapacit

 

› | Podpora budování vlastních výzkumných a vývojových kapacit

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz