PODPORA AKTIVIT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

31.08.2015 - Do konce listopadu 2015 je možné předkládat žádosti o podporu do programu Marketing.V rámci tohoto programu je možné získat dotaci na pronájem, zřízení a provoz stánku na zahraniční výstavě či veletrhu, dále na dopravu exponátů a tvorbu marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely výstavy či veletrhu.
Projekt je možné realizovat tři roky, v průběhu kterých podnik navštíví až 15 zahraničních výstav či veletrhů (max. 5 výstav či veletrhů za 1 rok).
Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů, přičemž min. dotace je 200 tis. Kč. Maximálně lze získat 5 mil. Kč na jeden projekt.


« Aktuality

PODPORA AKTIVIT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

 

› | PODPORA AKTIVIT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz