Podnikatelé zavádějící inovace mají stále šanci žádat o dotace

04.09.2015 - Jedním ze stěžejních programů v rámci OP PIK, který vyhlásila MPO na konci května, je program INOVACE.O dotaci mohou žádat podnikatelské subjekty všech velikostí zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu. Program podpoří produktové a procesní inovace, inovace marketingové a organizační či projekty na zajištění ochrany duševního vlastnictví.
Cílem je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými subjekty.
Z dotačních prostředků je možné pořídit zejména výrobní technologie, HW, SW, patenty, licence či zafinancovat vybrané stavební a provozní náklady. Hranice je stanovena od 1 do 200 mil. Kč, dle velikosti žadatele pak 25%-45%.
Příjem žádostí o dotaci v tomto programu stále probíhá, předběžné žádosti je možné podávat až do 30. listopadu, plné žádosti od 1. října do 29. února. 


« Aktuality

Podnikatelé zavádějící inovace mají stále šanci žádat o dotace

 

› | Podnikatelé zavádějící inovace mají stále šanci žádat o dotace

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz