Plánované vyhlášení výzvy do Programu Inovace

08.10.2019 - V říjnu bude zahájen příjem žádostí do Programu Inovace. Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti,prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů (VI. řádu a vyšší). Žádat mohou malé a střední podniky. Velké podniky nebudou v rámci VII. výzvy podporovány (kromě projektů v oblasti životního prostředí). Příjem žádostí bude zahájen 15. 10. 2019 a ukončen 15. 1. 2020.


« Aktuality

Plánované vyhlášení výzvy do Programu Inovace

 

› | Plánované vyhlášení výzvy do Programu Inovace

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz