Plánovaná výzva č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“

15.10.2018 - Plánované vyhlášení výzvy: 30. 8. 2018 (příjem žádostí o podporu 09/2018 – 09/2019) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníPodporované aktivity: Budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle §16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.); školních poradenský pracovišť (ŠPP) škol podle §16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.; školských poradenských zařízení (ŠPZ), tedy pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC)
Cílové skupiny: Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci
Území (místo dopadu): Celá ČR mimo hl. m. Praha
Typy příjemců: Školy a školská zařízení, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 


« Aktuality

Plánovaná výzva č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“

 

› | Plánovaná výzva č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz