Plánovaná odstávka věstníku veřejných zakázek a národního elektronického nástroje v říjnu 2016

07.09.2016 - Dne 1. Října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.V souvislosti se změnou legislativy je nezbytné upravit elektronické systémy Ministerstva pro místní rozvoj určený k realizaci/ procesování zadávacích řízení.

Nové verze systému budou nasazovány dle následujícího harmonogramu:

Věstník veřejných zakázek 

 • Formulář v listinné podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 16. 9. 2016. Formuláře odeslané po tomto datu již nebudou přijímány k uveřejnění.
 • Formulář v elektronické podobě bude možné odeslat do stávající verze Věstníku nejpozději v pátek 30. 9. 2016. Po tomto datu bude technicky znemožněno elektronické odesílání formulářů, včetně datové schránky.
 • Poslední den uveřejnění formulářů ve stávající verzi Věstníku bude pondělí 3. 10. 2016.
 • pondělí 3. 10. 2016 již bude v odpoledních hodinách stávající verze Věstníku nedostupná.
 • úterý 4. 10. až čtvrtek 6. 10. 2016 včetně bude probíhat na adrese www.vestnikverejnychzakazek.cz     nasazování nové aplikace Věstníku.
 • Od 7. 10. 2016 bude plně obnoven provoz Věstníku.
 
Národní elektronický nástroj
 • Plná funkčnost NEN v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách bude k dispozici do: 30. 9. 2016 včetně
 • Od 1. 10. 2016 do 7. 10. 2016 6:00 včetně nebude možno zakládat/zahajovat nová zadávací řízení v NEN,
 • Od 1. 10. 2016 do 3. 10. 2016 18:00 a poté od 7. 10. 2016 6:00 dále, budou přístupná zahájená zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro jejich úpravu a dokončení,
 • Od 7. 10. 2016 6:00 budou rozpracované, ale nezahájené zadávací postupy (tj. zadávací postupy ve fázi „plánování“ či „specifikace“) dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách převedeny do verze dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
 • Od 7. 10. 2016 6:00 bude možno zakládat/zahajovat veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň dokončit veřejné zakázky v režimu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
 • po celou dobu bude zachována dostupnost profilu zadavatele NEN.


« Aktuality

Plánovaná odstávka věstníku veřejných zakázek a národního elektronického nástroje v říjnu 2016

 

› | Plánovaná odstávka věstníku veřejných zakázek a národního elektronického nástroje v říjnu 2016

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz