Plánavaná výzva do Programu Proof of Concept

08.10.2019 - Cílem programu a Výzvy Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění. Podporovanými aktivitami v programu jsou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh; výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Dále budou podporovány aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Výzva bude vyhlášena 22. 11. 2019 a příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2019.


« Aktuality

Plánavaná výzva do Programu Proof of Concept

 

› | Plánavaná výzva do Programu Proof of Concept

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz