Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Výzkumné infrastruktury

26.01.2016 - Dne 25. ledna 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Výzkumné infrastruktury.Cílem výzvy je podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumných infrastruktur uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Podporovány budou následující aktivity – Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury v České republice, včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech EU (materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury), Podpora kvalitního vlastního výzkumu hostitelské instituce a případně partnerských institucí s využitím výzkumné infrastruktury a Řízení projektu.

Výzva je zaměřena pouze na subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké infrastruktury uvedené v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro VaVaI pro léta 2016 až 2022.

Maximální míra podpory je 95 % a spolufinancování musí být nejméně ve výši 5 %. V případě, že se jedná o organizační složku státu (OSS) nebo příspěvkovou organizaci OSS, potom je míra podpory až 100 %.

V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další. 
Příjem žádostí je v termínu od 25. 1. 2016 do 2. 6. 2016 (do 14 hod.). Alokace na výzvu je ve výši 4 mld. Kč.
Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na www.msmt.cz.
 
 
 
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV  Prioritní osa 1 – Výzkumné infrastruktury

 

› | Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Výzkumné infrastruktury

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz