Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV - Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI II

01.03.2018 - Dne 22. února 2018 byl zahájen příjem žádostí o podporu do nové výzvy č. 02_18_069 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 - Předaplikační výzkum pro ITI II.Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat.
Podporovány budou následující aktivity – Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití v praxi, Experimentální ověření možného praktického uplatnění VaV výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví, Navázání a rozvoj spolupráce mezi VaV týmy a aplikační sférou, Příprava mezinárodních projektových žádostí, Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků a další volitelné aktivity.

Výzva je zaměřena pouze na subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Zároveň tyto subjekty musejí situovat územní zaměření projektu do některého z následujících území ITI – Ústecko-chomutovská aglomerace, Plzeňská aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Olomoucká aglomerace, Ostravská aglomerace.

Maximální míra podpory je 95 % a spolufinancování musí být nejméně ve výši 5 %. V případě, že se jedná o organizační složku státu (OSS) nebo příspěvkovou organizaci OSS, potom je míra podpory až 100 %.

V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další.
Příjem žádostí probíhá v termínu od 22. 2. 2018 do 17. 7. 2018 (do 14 hod.). Alokace na výzvu je ve výši 624,8 mil. Kč.

ITI Ústecko-chomutovská aglomerace: 74 860 916,80 Kč
ITI Plzeňská aglomerace: 309 375 944,18 Kč
ITI Hradecko-pardubická aglomerace: 192 171 693,17 Kč
ITI Olomoucká aglomerace: 18 711 574,90 Kč
ITI Ostravská aglomerace: 29 731 405,00 Kč

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na www.msmt.cz.


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV - Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI II

 

› | Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV - Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI II

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz