Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI

03.03.2017 - Dne 10. února 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu do nové výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 - Předaplikační výzkum pro ITI.Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat.

Podporovány budou následující aktivity – Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití v praxi, Experimentální ověření možného praktického uplatnění VaV výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví, Navázání a rozvoj spolupráce mezi VaV týmy a aplikační sférou, Příprava mezinárodních projektových žádostí, Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků a další volitelné aktivity.

Výzva je zaměřena pouze na subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Maximální míra podpory je 95 % a spolufinancování musí být nejméně ve výši 5 %. V případě, že se jedná o organizační složku státu (OSS) nebo příspěvkovou organizaci OSS, potom je míra podpory až 100 %.

V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další. 

Příjem žádostí je v termínu od 10. 2. 2017 do 20. 6. 2017 (do 14 hod.). Alokace na výzvu je ve výši 1 577 mil. Kč.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na www.msmt.cz.
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV  Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI

 

› | Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz