Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV: Prioritní osa 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů

19.07.2015 - Dne 15. července 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů.Cílem výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro VaV, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. Podpořeny budou projekty s potenciálem špičkového VaV, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center.
Podporovány budou následující aktivity – Rozvoj kapacit výzkumných týmů, Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury, Rozvoj strategických partnerství a Řízení projektu.
Výzva je zaměřena pouze na subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální míra podpory je 95 % a spolufinancování musí být nejméně ve výši 5 %.
V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další. 
Příjem žádostí je v termínu od 28. 8. 2015 do 8. 1. 2016. Alokace na výzvu je ve výši 2,5 mld. Kč.
Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na www.msmt.cz.
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV:  Prioritní osa 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů

 

› | Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV: Prioritní osa 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz