Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

25.08.2015 - Prioritní osa 1 – Teaming Dne 21. srpna 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Teaming.Cílem výzvy je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra postaveném na partnerství se zahraniční vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming z Horizontu 2020. Tato výzva podpoří infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming z Horizontu 2020, v případě nedostatku financí pro kvalitní projekty ve výzvě Teaming z Horizontu 2020 podpoří i další aktivity na implementaci upgradu výzkumného centra.
Podporovány budou následující aktivity – Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury, Aktivity pro implementaci modernizace centra excelence zvyšující jeho vědecké schopnosti a Řízení projektu.
Výzva je zaměřena pouze na subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“ v seznamu projektů k financování ve fázi 1 („Projects to be funded under Phase 1 of the HOrizon 2020 Teaming Call“). Maximální míra podpory je 95 % a spolufinancování musí být nejméně ve výši 5 %.
V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další. 
Příjem žádostí je v termínu od 1. 10. 2015 do 30. 10. 2016. Alokace na výzvu je ve výši 2,6 mld. Kč.
Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na www.msmt.cz


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

 

› | Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz