Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

21.10.2015 - Ke konci září 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Fázované projekty.Cílem výzvy je podpořit dokončení projektů, které z objektivních důvodů nemohly být realizovány v celém rozsahu do konce předcházejícího období strukturálních fondů 2007 – 2013.
Výzva Fázované projekty je určena pro žadatele, jejichž projekty, schválené v OP VaVpI ve výzvách 1.1 – Evropská centra excelence a 2.2 – Regionální VaV centra OP VaVpI fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období 2007 – 2013. V rámci OP VVV budou u těchto projektů řešeny pouze druhé fáze projektů. Druhé fáze projektů musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly programového období 2014 – 2020. Aktivity projektů musí přispívat k naplňování relevantních cílů RIS3 strategie. 
Podporovány budou následující aktivity – Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit, pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení, projekty špičkového VaV (start-up granty) realizované ve spolupráci s předními národními a mezinárodními partnery, dále aktivity zaměřené na posilování mezinárodní spolupráce s předními VaV partnery se zahraniční a aktivity zaměřené na spolupráci s veřejným sektorem či s aplikační sférou. Podporována je také aktivita řízení projektu
V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další. 
Příjem žádostí je v termínu od 22. 9. 2015 do 15. 6. 2016 (do 14 hod.). Alokace na výzvu je ve výši 3,2 mld. Kč.
Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na www.msmt.cz.
 
 
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

 

› | Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz