Oznámení o vyhlášení IV. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

24.07.2018 - Dne 25. června 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu IV. výzvu programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.
Žadatelem může být malý a střední podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) a organizace pro výzkum a šíření znalostí. V rámci vyhlášené výzvy může jeden MSP podat max. 2 projekty.
V rámci programu může MSP uplatnit náklady na hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné a materiál. Výzkumná organizace, resp. znalostní partner může uplatnit náklady na mzdy a pojistné, cestovné, služby expertů, přístup k informacím, databáze, semináře, workshopy a také nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši 15 % z rozpočtové položky mzdy a pojistné.
Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí je v termínu od 17. 09. 2018 do 14. 12. 2018. Alokace na výzvu je 200 mil. Kč.
Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.agentura-api.org


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení IV. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

 

› | Oznámení o vyhlášení IV. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

© 2018 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz