Oznámení o vyhlášení 4. výzvy programu Aplikace - OPPIK

03.08.2017 - Dne 2. srpna 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu IV. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Program Aplikace je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Žadatelem může být podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. Podnik může do programu žádat samostatně, zatímco organizace pro výzkum a šíření znalostí může být pouze spolužadatelem jako součást konsorcia, kde je zastoupen minimálně jeden podnik.

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení (formou odpisů), náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady jako např. materiál. 

Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí je v termínu od 3. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Plánovaná alokace na výzvu je 1,6 mld. Kč.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.agentura-api.org.  


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 4. výzvy programu Aplikace - OPPIK

 

› | Oznámení o vyhlášení 4. výzvy programu Aplikace - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz